Aktiviteter i plantagen

forår2018
Opsætning af vejrstation, der skal varsle risiko for skadegøre.
Opsætning af rækkevolde, samt udlægning af drypvandingsslanger og ukrudtsdug.
4,0m, rækkeafstand
1,4m, planteafstand
ca. 1.785 stk Planter pr. netto ha
Efterfølgende sættes pæle i rækker til markise.
8.000 rækkemeter, total etableres forår 2018.
Støttesystem til planter etableres.
Udarbejdelse af plantematrix, planteplan.
Opmærkning af plantehuller.
Græsbaner etableres.
efterår2017
De første blommer høstes fra plantagen i begyndelsen af september.
Første høst*
sommer2017
Opmærkning af rækker (nummer, sort og bestøver).
Udtyndning af de første blommer. Den største frugtsætning er i planterne som er sat i december 2016, planter som er sat i februar 2017, har færre frugt. Dette skyldes også at de nedblæste markiser, regntag var hård ved blomsterne i foråret.
Ultimo juli 2017, tilsagn om Tilskud fra den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investere i landistrikterne
Projekttitel: Blommeplantage med regntag, drypvanding og klimastyring.
LDP2020* 14.000 rækkemeter blommeplantage, total 6,35ha med regntag, drypvanding og klimastyring. Investeringerne sikre både næringsstof- og pesticidreduktion i produktionen
forår2017
De første markiser, regntag sættes op på ca. 10 rækker, desværre blæser det hele ned igen og flere pæle i støttesystem knækker, hvorfor vi må rydde op og beslutter os for at prøve igen efter høst 2017.
Bøjler til markiser/regntag sættes op over rækker.
Drypvandingsanlæg tilsluttes og installeres.
Græsbaner genetableres.
vinter2016/2017
De første 3.500stk blommetræer plantes nænsomt med håndkraft, for at beskytte flest mulig blomsterknopper.
Bøjler til markiser/regntag sættes op over rækker.
efterår2016
Efter høst, sættes rækkevolde op, samt udlægning af drypvandingsslanger og ukrudtsdug.
4,0m, rækkeafstand
1,4m, planteafstand
ca. 1.785 stk Planter pr. netto ha
Efterfølgende sættes pæle i rækker til markise.
10.000 rækkemeter, total etableret efterår 2016.
Støttesystem til planter etableres.
Opmærkning af plantehuller.
Græsbaner etableres.
Udarbejdelse af plantematrix, planteplan.
Plantematrix*
sommer2016
I containerplanteskolen bliver blommetræerne formet og bundet op til bambusstok, samtidig med at de bliver forsynet med gødevanding, således det optimalt antal blomsterknopper bliver dannet, samtidig kommer der mere volumen i træerne.
August 2016 ansøges om tilskud til investering i miljteknologi. Ansøgningen omfatter tilskud til investering i klimastation, drypvandingsanlg samt markise/regntag.
forår2016
Marken hvori blommetræerne skal plantes bliver udvalgt. Marken bliver taget ud af sædskifte efter høst 2016. Jordtypen i marken er meget fed, hvorfor vi beslutter os for at sætte hele plantagen op på volde.
Efter de et årige planter har ligget på køl indtil maj måned, bliver de selekteret og pottet op i potter.
sommer2015/efterår2015
Planterne vokser op til 160cm i den første sommer. Hvorfor det er nødvendigt at sættte planterne fra de skyder 5 cm over jorden, til de står på den åbne mark og måler 160cm.
Planterne løftes op i november måned, hvor de pakkes på paller og ligges på kølerum.
forår2015
Efter en vækstsæson i planteskolen, har grundstammer godt rodfæste og er klar til at blive podet med de udvalgte sorter til plantagen.
forår2014
Produktionsplanlægning tilrettelægges, og grundstammer af den svagtvoksende blomme grundstamme VVA-1, købes hjem og plantes i planteskolen.
vinter2013/2014
I efteråret 2013, træffes beslutningen om at etablere en plantage med blommer over en 5årig periode. Dette i tråd med planteskolen påbegynder generationsskifte efter en 10 årig plan.
Beslutningen om en moderne plantage med storfrugtede sorter, falder naturligt da erfaringer fra blommeproduktion under Laurits Pedersen (farfar's) tid i slutningen af 60'erne og op gennem 70'erne ligger stadig i baghovedet.

mail@vesterskovgaard.dk, 2018. All rights reserved .